Home » çalışma alanlarımız

Çalışma Alanlarımız

PDF Yazdır e-Posta

 

 

STRATEJİK İLETİŞİM DANIŞMANLIĞI

Müşterilerimizin  amaçlarına ulaşabilmesi için etkili stratejiler geliştirilmesi, bunların

planlanması, uygulanması ve kontrolünün sağlanması.

 

MEDYA İLİŞKİLERİ;

Hizmet verdiğimiz  markaların, strateji ve hedeflerine uygun olan mecraların belirlenmesi.

Medyada etkin haberlerinin yer almasını sağlayarak, belirlenecek stratejiye göre yaratıcı medya

çözümlerinin uygulanması.

 

KRİZ YÖNETİMİ

Kriz dönemlerinde, krize karşı etkin önlemler almak mevcut tehlike ve tehditlerden en az

zararla çıkabilmek adına kriz ortamında ki gelişmelerin fırsata dönüştürülmesi.

 

KURUMSAL İLETİŞİM

Kurumun başarısı adına tüm hedef kitleleriyle şeffaf, güvenilir, sürekli ve güçlü bir kurum algısı

yaratmak, güçlendirmek ve korumak adına yapılacak çalışmaların organize edilmesi ve

uygulanması.

 

ETKİNLİK YÖNETİMİ

İçeriğin iletilmek istenen mesajlar doğrultusunda kurgulanması. Stratejik esaslara dayalı olarak

belirlenen hedefler doğrultusunda planlı biçimde organize edilmesi ve yönetilmesi.

 

SPONSORLUK YÖNETİMİ

Kurumun pazarlama ve kurumsal iletişim hedeflerine ulaşmak amacıyla, marka kimliği ve hedef

kitle ile doğru orantıda geliştirilecek tüm destekleyici hedeflerin planlanması ve uygulanması.

 

PAZARLAMA İLETİŞİMİ

Kurumun pazarlama aktivitelerini desteklemeye yönelik, hedef kitle ihtiyaçlarının belirlenerek

etkin kurumsal kimlik algısının oluşmasına yardımcı olunması.

 

PROMOSYON

Marka imajına, hedef kitleye, hizmete yada ürüne doğru orantıda geliştirilecek, kurumun

bilinirliği ve akılda kalıcılığına yönelik tanıtım faaliyetlerinin bir parçası olabilecek uygulamalar.

.

 

 

Sosyal Ağlar